Fidunet

Fidunet

 

Wij stellen onze deskundigheid te uwer beschikking, niet alleen op het gebied van het boekhoudkundig beheer maar ook van de fiscaliteit, voor iedere zelfstandige, zaakvoerder of bedrijfsleider.

Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding van kleine en middelgrote ondernemingen in de Luikse regio.

Wij staan u bij in het boekhoudkundig en fiscaal beheer van uw maatschappij, ongeacht het juridisch statuut. Behalve het beheren van uw boekhouding, optimaliseren wij uw interne processen.

Wij luisteren naar de klant, geven hem raad, helpen en begeleiden hem in overeenstemming met de wetten om hem in de richting te sturen die het best bij zijn belangen aansluit.

Wij zijn eveneens onderworpen aan een strenge ethiek en de volstrekte eerbiediging van het beroepsgeheim (artikel 458 van het Strafwetboek).

Onze voortdurende scholing is één van onze verplichtingen, wij houden ons op de hoogte van   de boekhoudkundige en fiscale actualiteit via de seminaries erkend door het instituut voor accountants en belastingconsulenten.

Waarom ons uw vertrouwen schenken?

Kiezen voor onze dienst is kiezen voor de veiligheid, voor de zekerheid dat al de opdrachten die u ons toevertrouwt met de grootste zorg zullen worden vervuld, in het hoofd hebben dat wij op ieder ogenblik bereid zijn naar u te luisteren, want onze doelstelling is om u te ontlasten van alle boekhoudkundige, fiscale en juridische beslommeringen, zodat u zich volledig kan concentreren op uw beroep teneinde het zakencijfer van uw onderneming te doen groeien.

De omvang en de aard van de noodzakelijke prestaties zullen met uw instemming vastgesteld worden.

Onze doelstelling is om uw volledig vertrouwen te behouden dankzij een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Onze diensten:

Begeleiding van starters

1.         - Begeleiding met betrekking tot de formaliteiten bij de aanvang van de activiteit (ondernemingsloket, toegang tot het beroep, btw, enz.)

2.         - Het op de markt brengen van uw onderneming binnen 15 dagen.

Structuren van zelfstandige ondernemingen en activiteiten

1.         Studie van de statuten

2.         Financieel plan

Het lopend boekhoudkundig beheer

1.         - Het coderen van de boekhoudkundige stukken

2.         - Het opmaken van de fiscale aangifte

3.         - Het opmaken van de periodieke btw-aangiften

4.         - Het opmaken van de lijst van de onderworpen klanten

5.         - Het opmaken van de intracommunautaire opgaven

6.         - Het opmaken van een driemaandelijkse balans

7.         - Het opmaken van de balans op het einde van het jaar

8.         - Optimalisering van uw interne operaties

Advies

1.         - Over fiscale aangelegenheden (wij optimaliseren uw fiscale toestand om u het minimum aan belastingen te doen betalen)

2.         - Over mutatie en successie

3.         - Voor elke financiële verbintenis, verkrijging van premies, subsidies, enz.

4.         - Voor de bedrijven in moeilijkheden

5.         - Driemaandelijks advies over uw beroepsactiviteit

Bijzondere opdrachten

1.         - Omvorming van de onderneming

2.         - Opheffing

3.         - Andere bijzondere opdrachten zoals het opstellen van sommige documenten (wijziging van de maatschappelijke zetel, ontslag van bedrijfsleiders, enz.)

Hulp bij het bestuur en het secretariaat

Het klassement en het secretariaat vallen u te zwaar? Wij verlichten uw dagelijkse taken, in de schoot van uw onderneming, enkele uren tijdens één tot twee dagen per week, volgens uw noden.

Het beheer van uw loontrekkenden kan eveneens aan onze medewerkers worden toevertrouwd door middel van een sociaal secretariaat.

Fiscale en juridische assistentie

Wij beantwoorden uw vragen, bestuderen uw projecten en verdedigen uw belangen, in het bijzonder tegenover de fiscale administratie.

 

Een brede waaier aan diensten van een administratiekantoor in uw buurt!

Fidunet bvba
rue Henri Goossens 13
4431 Loncin (Liège)
Tél : +32(0)4.263.26.48
Fax : +32(0)4.263.26.49
Email: info@fidunet.be
Web: www.fidunet.be

1 stem. Gemiddeld 1.00 van 5.