Forum

Verlangend om de zichtbaarheid van het Belgisch zaalvoetbal verder te ontwikkelen, opent FWBB.be een forum gewijd aan het zaalvoetbal, aan de verspreiding van de beelden, aan haar evolutie. Toegankelijk voor iedereen, heeft het forum een eerlijke en positieve doelstelling. Blijf in elk geval beleefd, hoffelijk en respectvol. Dit begint reeds met te weten hoe men “dag” en “bedankt” moet zeggen
We rekenen op uw medewerking en uw tact opdat dit discussieforum een meerwaarde voor onze sport kan betekenen.

Opgelet, elk bericht, aanhaling en wederwaardigheid, die ons bereikt binnen het kader van de hieronder vermelde onderwerpen, kan desgevallend gewijzigd, gecensureerd of geschrapt worden:

- Indien het in strijd is met de openbare orde en de goede zeden of indien de inhoud aanstootgevend is;
- Indien het van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionnistische aard is of de eer of de reputatie van anderen krenkt;
- Indien het aanzet tot de discriminatie, tot de haat van een persoon of van een groep personen op basis van hun afkomst, het behoren of niet-behoren tot een bevolkingsgroep, een natie, een ras of een bepaalde godsdienst, die een persoon of een groep personen bedreigt;
- Indien het geschreven is in sms-taal of niets te maken heeft met het doel van het onderwerp of indien het niets bijdraagt tot de lopende discussie (flood);
- Indien het respect ontbeert ten opzichte van een lid van de staf;
- Indien het kadert in een conflict of een afrekening tussen gebruikers;

Enkel het Nederlands kan worden gebruikt om zich uit te drukken.

Categories

De evolutie van het futsal

Omvat de adviezen, meningen en voorstellen over de evolutie van het zaalvoetbal in België.

430 Threads
470 Posts

Last post by thormask kelvin op 17/08/2019 om 08:08

430 Threads
470 Posts

De verspreiding van het futsal

Omvat de aankondiging van videopublicaties van het Belgisch zaalvoetbal, hetzij op FWBB.be hetzij op andere beeldverspreiders.

33 Threads
58 Posts

Last post by mrwoodie op 06/08/2019 om 10:39

33 Threads
58 Posts

Het forum van de clubs

Omvat de laatste aankondigingen en berichten, organisatie van manifestaties, meningen gepubliceerd door de clubs, bestuursleden, sponsors.

32 Threads
35 Posts

Last post by mrwoodie op 06/08/2019 om 10:41

32 Threads
35 Posts

Het forum van de spelers

Omvat de aankondigingen, cv’s, berichten, meningen, gepubliceerd door de spelers.

31 Threads
78 Posts

Last post by jeppemarce112 op 19/08/2019 om 11:14

31 Threads
78 Posts