Forum

Verlangend om de zichtbaarheid van het Belgisch zaalvoetbal verder te ontwikkelen, opent FWBB.be een forum gewijd aan het zaalvoetbal, aan de verspreiding van de beelden, aan haar evolutie. Toegankelijk voor iedereen, heeft het forum een eerlijke en positieve doelstelling. Blijf in elk geval beleefd, hoffelijk en respectvol. Dit begint reeds met te weten hoe men “dag” en “bedankt” moet zeggen
We rekenen op uw medewerking en uw tact opdat dit discussieforum een meerwaarde voor onze sport kan betekenen.

Opgelet, elk bericht, aanhaling en wederwaardigheid, die ons bereikt binnen het kader van de hieronder vermelde onderwerpen, kan desgevallend gewijzigd, gecensureerd of geschrapt worden:

- Indien het in strijd is met de openbare orde en de goede zeden of indien de inhoud aanstootgevend is;
- Indien het van beledigende, lasterlijke, racistische, xenofobe, revisionnistische aard is of de eer of de reputatie van anderen krenkt;
- Indien het aanzet tot de discriminatie, tot de haat van een persoon of van een groep personen op basis van hun afkomst, het behoren of niet-behoren tot een bevolkingsgroep, een natie, een ras of een bepaalde godsdienst, die een persoon of een groep personen bedreigt;
- Indien het geschreven is in sms-taal of niets te maken heeft met het doel van het onderwerp of indien het niets bijdraagt tot de lopende discussie (flood);
- Indien het respect ontbeert ten opzichte van een lid van de staf;
- Indien het kadert in een conflict of een afrekening tussen gebruikers;

Enkel het Nederlands kan worden gebruikt om zich uit te drukken.

Categories

De evolutie van het futsal

Omvat de adviezen, meningen en voorstellen over de evolutie van het zaalvoetbal in België.

551 Threads
1007 Posts

Last post Door Abrahamlinqonn op 10/01/2022 om 18:52

551 Threads
1007 Posts

De verspreiding van het futsal

Omvat de aankondiging van videopublicaties van het Belgisch zaalvoetbal, hetzij op FWBB.be hetzij op andere beeldverspreiders.

103 Threads
234 Posts

Last post Door ballcarol220 op 16/11/2021 om 15:28

103 Threads
234 Posts

Het forum van de clubs

Omvat de laatste aankondigingen en berichten, organisatie van manifestaties, meningen gepubliceerd door de clubs, bestuursleden, sponsors.

96 Threads
586 Posts

Last post Door Gurumaragy brotherhood occult op 23/11/2021 om 14:49

96 Threads
586 Posts

Het forum van de spelers

Omvat de aankondigingen, cv’s, berichten, meningen, gepubliceerd door de spelers.

195 Threads
1436 Posts

Last post Door Gu Yanli op 22/01/2022 om 00:33

195 Threads
1436 Posts